Råttor & möss

Mus
Råttor och möss är små och smidiga överlevare som fortplantar sig i snabbt och trivs i fuktiga miljöer. Detta gör att de trivs i både naturen och i människans närhet. Det behövs inte mycket för att de ska kunna ta sig in och bosätter sig gnagare i ditt hem dröjer det inte länge förrän du kan ha ett stort problem.

Avföring och skador på ledningar är bara några av komplikationerna som kan uppstå. Ett råttpar kan på under ett år ge upphov till en koloni på över 1000 individer.

Hur blir jag då av med problemet?

Musfällor, råttfällor & gift

Råtta
När du upptäcker att du har gnagare i hemmet genom t.ex. musspillning i skåp är musfällor och råttfällor det bästa alternativet för fångst. De är lätta att placera och innehåller inte något farligt gift.

Se till fällorna regelbundet och använd gärna handskar när du hanterar fällorna.

Använder du mus eller råttgift skall det läggas ut i en betesstation som skyddar betet (mus- eller råttgift). Betet skall vara i form av block som gör att du undviker spill och dessutom är lätt att hantera.

Var noga med att använda betesstationer så att andra djur inte får i sig gift mot gnagare

Webbshop

I webbshoppen hittar du ett stort antal produkter mot Gnagare, dels musfällor råttfällor men även betesstationer och bete med råttgift mot gnagare.


 
Gnagare (råttor & möss)

© salesup.se

© salesup.se

Webbshophttp://order.skadedjurshjalp.se/index.php?language=se